Korkularınız, diş tedavilerinizi yaptırmanız önünde engel olmasın.

Riskli Hasta Gruplarında Anestezi Çözümleri

Riskli hastalarda anestezi çözümleri, hastanın sağlık durumuna veya bazı kronik hastalıklarına göre değişebilir. 

Örneğin, kardiyovasküler hastalıkları olan hastalar için dikkatli bir monitörizasyon ve düşük dozlarda anestezik maddeler kullanılabilir. Diyabetli hastalar için ise glukoz seviyelerinin sürekli olarak izlenmesi ve anestezik maddelerin glukoz seviyelerini etkilememesi önemlidir. 

Ayrıca, obez hastalar için anestezi uygulaması daha zor olabilir ve özel bir ekip tarafından yapılması gerekebilir. Konuyla ilgili görüşmek ve/veya pre-operatif muayene için bizimle iletişime geçin.

Video İçerikler


Üniversite TV Sağlıkla Programına konuk oldum. Diş Tedavilerinde Sedasyon konusunda merak edilenleri yanıtladım.