Hizmetler

Pre-Operatif Muayene

Anestezi uygulanması planlanan hastanın, mevcut sağlık durumunun tüm boyutlarıyla değerlendirildiği, bereberinde fiziksel muayenenin gerçekleştirildiği işlemdir. Muayene sırasında ve bitiminde hasta ve hasta yakınlarına uygulanacak anestezi yöntemi ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılır. 

Genel Anestezi

Genel anestezi, hastaya damar içi ilaçlar ve/veya bayıltıcı gazlar kullanılarak uyku ve hissizlik halinin sağlandığı anestezi tipidir. Hasta tam derin uyku halindedir. Bilinç kapalıdır. Sözlü ve ağrılı uyaranlara yanıt yoktur. 

daha fazla bilgi için...

Sedasyon

Türkçe’de Sedasyon kelimesinin  tam karşılığı yoktur.  Ancak durum olarak uykulu sakinlik olarak tanımlanabilir.  Sedasyon sırasında hasta sözlü komutlara yanıt verebilir haldedir. Ancak sakin ve uykuya meyillidir. 

daha fazla bilgi için...

Lokal Anestezi

Lokal anestezi, bir bölge veya bölgedeki sinirlerin uyuşturulması yoluyla ağrıyı azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılan bir anestezi yöntemidir. Bu, cerrahi müdahaleler ve diğer tıbbi prosedürler sırasında kullanılır. 

Bölgesel Anestezi

Bölgesel anestezi, bir cerrahi işlem sırasında anesteziyi sadece işlem yapılan bölgeye uygulamak için kullanılan bir anestezi yöntemidir. Bu yöntem sayesinde hasta cerrahi işlem sırasında ağrısız kalırken, vücudunun diğer bölümleri normal olarak işlev görmeye devam eder. Bölgesel anestezi genellikle yüzeyel işlemler için lokal anestezik ajanlar kullanılarak uygulanır. Bu yöntem genellikle hava yolu ve solunum gibi hayati fonksiyonları etkilemez ve hastanın genel anesteziye gereksinim duymadan işlem yapılmasını sağlar.

daha fazla bilgi için...

Santral Bloklar

Bölgesel anestezi yöntemleri içinde en yaygın kullanılan anestezi tekniğidir.Spinal, epidural kombine spinal epidural anestezi olmak üzere 3 tiptir.Lokal anestetik ilaçların omurilikten çıkan sinir kökleri ve veya omuriliğe yakın mesafedeki sinir uzantıları ile temas ettirilerek oluşturulmaya çalışılan bölgesel anestezi tekniğidir. Bu teknik ile boyun bölgesi altındaki alanlara ait pek çok cerrahi işlemin genel anestezi ihtiyacı olmadan gerçekleştirilebilme olasılığı sözkonusudur.Uygulanan santral blok tekniğine bağlı olarak bazı yan etkiler gözlenebilir.

Periferik Bloklar

Periferik blok anestezi, cerrahi işlemlerde vücudun belirli bölgelerinde duyu ve hareketleri geçici olarak bloke etmek amacıyla kullanılan bir anestezi yöntemidir. Bu yöntem, periferik sinirlerin bölgesine lokal anestezik ajan enjekte edilir. Bu sayede hasta cerrahi işlem sırasında ağrısız kalır. Periferik blok anestezi genellikle yüzeyel işlemler, ekstremiteler, plastik cerrahi, toraks cerrahisi, ortopedi gibi birçok alanda kullanılır. Bu yöntem hava yolu ve solunum gibi hayati fonksiyonları etkilemez ve genellikle hastanın genel anesteziye gereksinim duymadan işlem yapılmasını sağlar. Periferik blok anestezi yan etkileri genellikle geçicidir ve en sık görülen yan etkiler arasında ağrı, şişme, karıncalanma, uyuşma yer alır.

Spinal Anestezi

Spinal anestezi, santral bloklar içinde en yaygın kullanılan ve tercih edilen tekniktir. Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) olarak bilinen, Omuriliği ve omurilikten çıkan sinir köklerini içinde bulunduran sıvıya lokal anestetik ilaç enjekte edilerek gerçekleştirilir. BOS a verilen lokal anestetik BOS içinde dağılarak omurilikten çıkan sinir köklerine temas eder, bu temas ile dokunma, ağrı duyularının algılanmasını engeller. Eş zamanlı olarak bacaklarda hareketi sağlayan sinir liflerinde de sinirsel ileti azalır ve geçici hareketsizlik oluşabilir. İşlem bel bölgesinden çok ince bir iğne ile BOS a ulaşılarak ilacın enjekte edilmesi ile gerçekleştirilir. Uygulaması kolay bir tekniktir, bu spinal anestezinin en sık uygulanan santral blok olmasının tercih nedenlerinden biridir. Bununla birlikte spinal anestezi dokunma duyusunu en fazla yok eden santral blok tekniğidir, hasta konforunu arttıran bu özelliği de onun çok tercih edilmesinin nedenlerindendir. Özellikle alt karın bölgesi, genital - anal bölge, bacak ve ayak ameliyatları en sık kullanıldığı cerrahilerdir. Ayrıca göbek bölgesi ve nadiren üst karın bölgesinde ki ameliyatlarda tercih edilebilmektedir. Ancak bu son bahsedilen bölgelerin ameliyatlarında, spinal anestezi uygulayacak anestezi uzman doktorunun spinal anestezi tecrübesi ve ehliyeti şarttır.En sık yan etkisi kan basıncı düşüklüğü ve buna bağlı bulantı kusmadır. İşlem öncesi hastaya sıvı yüklemesi yapılarak bu yan etki önemli ölçüde azaltılabilir. Diğer gözlenen yan etkiler arasında geçici bel ağrısı, geçici baş ağrısı söz konusudur.

Aksiller Blok Anestezi

Aksiller blok anestezi, cerrahi işlemlerde vücudun üst ekstremite bölgesinde duyu ve hareketleri geçici olarak bloke etmek amacıyla kullanılan bir anestezi yöntemidir. Bu yöntem, aksiller sinir bölgesine lokal anestezik ajan enjekte edilir. Bu sayede hasta cerrahi işlem sırasında ağrısız kalır. Aksiller blok anestezi genellikle kol, omuz, el ve el parmakları işlemleri için kullanılır. Bu yöntem hava yolu ve solunum gibi hayati fonksiyonları etkilemez ve hastanın genel anesteziye gereksinim duymadan işlem yapılmasını sağlar. Aksiller blok anestezi yan etkileri genellikle geçicidir ve en sık görülen yan etkiler arasında ağrı, şişme, karıncalanma, uyuşma yer alır.

Epidural Anestezi

Epidural anestezi, bir cerrahi işlem sırasında epidural bölgeye lokal anestezik ajan uygulanması ile elde edilen bir anestezi yöntemidir. Bu yöntem epidural bölgeye uygulanan anestezik ajan sayesinde vücudun alt bölgesinde duyu ve hareketleri geçici olarak bloke eder. Bu sayede hasta cerrahi işlem sırasında ağrısız kalır. Epidural anestezi genellikle diz altı, karın ve ürogenital bölge işlemleri, doğum sırasındaki ağrıları azaltmak amacıyla, işlemler, kalça ve bacak işlemleri gibi uzun süreli ağrıları azaltmak için kullanılır.Epidural anestezi yerleştirilirken, epidural bölgeye bir iğne yerleştirilir ve anestezik ajan bu bölgeye enjekte edilir. Bu yöntem genellikle hava yolu ve solunum gibi hayati fonksiyonları etkilemez ve hastanın genel anesteziye gereksinim duymadan işlem yapılmasını sağlar. Epidural anestezi yan etkileri genellikle geçicidir ve en sık görülen yan etkiler arasında baş dönmesi, güçsüzlük, kusma, kan düşürüklüğü yer alır.

Siyatik Blok Aneztezi

Siyatik blok anestezi, cerrahi işlemlerde vücudun alt ekstremite bölgesinde duyu ve hareketleri geçici olarak bloke etmek amacıyla kullanılan bir anestezi yöntemidir. Bu yöntem, siyatik sinir bölgesine lokal anestezik ajan enjekte edilir. Bu sayede hasta cerrahi işlem sırasında ağrısız kalır. Siyatik blok anestezi genellikle bacak, diz, ayak ve ayak parmakları işlemleri için kullanılır. Bu yöntem hava yolu ve solunum gibi hayati fonksiyonları etkilemez ve hastanın genel anesteziye gereksinim duymadan işlem yapılmasını sağlar. Siyatik blok anestezi yan etkileri genellikle geçicidir ve en sık görülen yan etkiler arasında ağrı, şişme, karıncalanma, uyuşma yer alır.

Konbine Spinal Epidural Anestezi

Kombine spinal epidural anestezi (CSE), spinal ve epidural anestezinin birleştirilmesi ile elde edilen bir anestezi yöntemidir. Bu yöntem, spinal anestezi ile vücudun alt bölgesinde duyu ve hareketlerin bloke edilmesi, epidural anestezi ile ise uzun süreli ağrının azaltılması amaçlanır. CSE yöntemi genellikle doğum sırasındaki ağrıları azaltmak, karın ve ürogenital bölge işlemleri, kalça ve bacak işlemleri gibi uzun süreli ağrıları azaltmak için kullanılır.CSE yerleştirilirken, epidural bölgeye bir iğne yerleştirilir ve spinal anestezik ajan bu bölgeye enjekte edilir. Bu yöntem genellikle hava yolu ve solunum gibi hayati fonksiyonları etkilemez ve hastanın genel anesteziye gereksinim duymadan işlem yapılmasını sağlar. CSE yan etkileri genellikle geçicidir ve en sık görülen yan etkiler arasında baş dönmesi, güçsüzlük, kusma, kan düşürüklüğü yer alır.

Femoral Blok Anestezi

Femoral blok anestezi, cerrahi işlemlerde vücudun alt ekstremite bölgesinde duyu ve hareketleri geçici olarak bloke etmek amacıyla kullanılan bir anestezi yöntemidir. Bu yöntem, femoral sinir bölgesine lokal anestezik ajan enjekte edilir. Bu sayede hasta cerrahi işlem sırasında ağrısız kalır. Femoral blok anestezi genellikle bacak, diz, ayak ve ayak parmakları işlemleri için kullanılır. Bu yöntem hava yolu ve solunum gibi hayati fonksiyonları etkilemez ve hastanın genel anesteziye gereksinim duymadan işlem yapılmasını sağlar. Femoral blok anestezi yan etkileri genellikle geçicidir ve en sık görülen yan etkiler arasında ağrı, şişme, karıncalanma, uyuşma yer alır.

Anestezi uygulaması her birey için özelleştirilmiş ve benzersizdir ve güvenliğiniz en büyük önceliğimizdir.