Sıkça Sorulan Sorular

 Anestezi ve türleri ile ilgili bilgi edinmek istiyorsanız. Sıkça sorulan sorulara göz atabilirsiniz.

Sedasyon Nedir?

Türkçe’de Sedasyon kelimesinin  tam karşılığı yoktur.  Ancak durum olarak uykulu sakinlik olarak tanımlanabilir.  Sedasyon sırasında hasta sözlü komutlara yanıt verebilir haldedir. Ancak sakin ve uykuya meyillidir. 

Genel Anestezi Nedir?

Genel anestezi, hastaya damar içi ilaçlar ve/veya bayıltıcı gaz verilerek narkoz halinin sağlandığı anestezi tipidir. Hasta tam derin uyku halindedir. Bilinç kapalıdır. Sözlü ve ağrılı uyaranlara yanıt yoktur.

Sedasyon ve Genel Anestezi Kimlere Uygulanmalıdır?

Sedasyon Nasıl Uygulanır?

Sedasyon uygulanması planlanan hasta, öncesinde anestezi uzman doktoru tarafından değerlendirilir ve muayene edilir. Uygulama ile ilgili bilgi verilir.

Sedasyon uygulaması için hastanın 4 saat aç olması gereklidir.

Sedasyon uygulaması hastaya damar içi ilaçlar verilerek gerçekleştirilir. Çocuklarda damar yolu açmak için ağızdan meyve suyu ile ilaç verilerek sakinlik oluşturulur. Daha sonra damar yolu açılır. Sedasyon halinin devamı damardan ilaç yapılarak sürdürülür.

İşlem tamamlandığında kullanılan ilacın etkisini ortadan kaldıran diğer bir ilaç uygulanarak sedasyon hali sonlandırılır. Hasta dinlenme odasına alınır burada yarım saat ile 1 saat arasında tedbir amacıyla bekletilmesine müteakip eve gönderilir.


Sedasyonun Yan Etkisi Var Mıdır?

Sedasyon sırasında kullanılan ilaç uyutucu (hipnotik) ilaçlar grubundaki en güvenli ilaçtır. Sedasyon için kullanılan dozlarda vücuttaki hiçbir sisteme yan etkisi yoktur. Sedasyon aynı kişiye farklı zamanlarda tekrardan uygulanabilir. Sedasyon için uygulama zaman aralığı önemsizdir. Gerektiğinde aynı gün içinde bile tekrar uygulanabilir. Sedasyonun en sık yan etkisi kusmadır. Bunun önlenmesi için işlem sonlanırken hastalara bulantı kusma giderici ilaç uygulanır.

Genel Anestezi Nasıl Uygulanır?

Genel anestezi uygulanması planlanan hasta öncesinde, anestezi uzman doktoru tarafından değerlendirilir ve muayene edilir. Uygulama ile ilgili bilgi verilir. Ayrıca bazı laboratuvar tetkikleri yaptırılır. Bu tetkikler anestezi uzman doktoru tarafından değerlendirilir. Sorun yoksa hastaya genel anestezi uygulaması yapılabilir.

Genel anestezi uygulaması için hastanın en az 6 saat aç olması gereklidir.

Hastaya önce dinlenme odasında damar yolu açılır. Eğer çocuk ise damar yolu açmak için ağızdan meyve suyu ile ilaç verilerek sakinlik oluşturulur. Daha sonra damar yolu açılır.

Damar yolu açılmasını takiben sakinliği biraz daha arttırmak ve operasyon odasına girişin hatırlanmasını önlemek için damar yolundan ilaç yapılır. Yeterli sakinlik oluşunca hasta operasyon odasına alınır.

Operasyon odasında hasta önce monitorize edilir. Nabız, tansiyon, kan oksijen düzeyi takibe alınır. Sonrasında damardan ilaç verilerek hasta uyutulur. Burundan ya da ağızdan solunum tüpü yerleştirilerek solunum cihazına bağlanır. Solunum cihazı belirli aralık, hacim ve karışımda anestetik gazı hastaya solutmaya yarar. Böylece işlem bitene kadar hastanın tam uyuması sağlanır. İşlem bittiğinde anestetik gaz verilmesi durdurulur. Hasta uyandırılır.

Operasyon odasında belli düzeyde uyandırılan (sözel uyarıya yanıt verecek kadar) hasta dinlenme odasına alınır. Burada uyanıklılık düzeyinin taburcu edilebilecek seviyeye gelmesine kadar beklenir, sonrasında hasta eve taburcu edilir.


Genel Anestezi'nin Yan Etkisi Var Mıdır?

Genel anestezi sonrası en sık görülen yan etki boğaz ağrısıdır. Bu soluk borusuna yerleştirilen tüpe bağlıdır. Diğer sık yan etki bulantı – kusmadır. Ancak biz operasyon bitiminden önce hastalarımıza bulantı-kusma giderici ilaç uyguluyoruz. Bu nedenle hastalarımızda bulantı-kusma sıklığı çok azdır. Diğer çok az görülen yan etki titremedir.