Sedasyon Nedir?

Türkçe’de  Sedasyon  kelimesinin tam karşılığı yoktur. Ancak durum olarak sakinlikten başlayan derin uykuya kadar uzanan bir durumun tıbbi bir karşılığıdır. 

Sedasyon sırasında hastanın kendi solunumu devam eder. 

Yüzeyel ve orta derinlikteki sedasyonda hasta sözlü komutlara veya basit ağrılı uyaranlara yanıt verebilir haldedir. 

Derin sedasyonda ağrılı uyaranlara yanıt vardır ama sözel uyaranlara yanıt azdır. Bu düzey evdeki derin uyku dönemi ile aynıdır.  

Sedasyon evdeki uykunun tüm düzeylerinin taklit edilmeye çalışıldığı manipülatif fizyolojik uykudur.


Sedasyon yöntemi diş tedavilerinde 

Uygulanması tıbben endikasyon yani gerekliliktir.


Diş tedavileri sırasında sedasyon yöntemi kullanıldığında hastalar evdeki uyku benzeri bir uyku halindedir. Rahat ve konforludurlar. Ayrıca bu yöntem sayesinde diş hekimleri de endikasyon olan vakalarda tedavilerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Sedasyon yöntemi, anestezinin en basit ilaçları ile gerçekleştirilir. Hastada yan etkileri yok denecek kadar azdır ve hastaların günlük yaşamlarına kısa sürede dönebilmeleri açısından da avantajlıdır.